TSE Ürün ve Hizmet Belgelendirme

tseTürk Standartlarına Uygunluk Belgesi; Türk Standardı bulunan konularda, söz konusu ürünlerinin ilgili Türk Standardına uygunluğunu belirten ve TSE Markası kullanma hakkı veren belgedir. Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi;  Standardı bulunan konularda, ürünlerin bu standartlara uygun olarak üretildiğini test ve deneylerinin yapıldığını ve güvenilirliğini ispat eder.

TSEK Belgesi

Kalite Uygunluk Belgesi; Türk Standartları bulunmayan konularda firmaların söz konusu ürünlerinin ilgili uluslararası standartlar, benzeri Türk Standartları, diğer ülkelerin milli standartları, teknik literatür esas alınarak Türk Standartları Enstitüsü tarafından kabul edilen Kalite Faktör ve Değerlerine uygunluğunu belirten ve TSEK Markası kullanma hakkı verilen belgedir.