Şikayet Yönetim Politikamız

  • Müşteri isteklerini açık, şeffaf, hızlı ve müşteri odaklı bir şekilde ele alarak gerçekleştiririz.

  • Müşteri şikayetlerinde her şikayeti objektif, dikkatli ve kolektif bir bilinçle inceler ve çözüm sunarız. Tüm çözümlerimizi kalıcı iyileştirmelere dönüştürerek sistem ve proseslerimize entegre ederiz.

  • Çalışanların katılımcılığını, paylaşımcılığını, yaratıcılığını destekleyerek, kendilerini ifade edebilecekleri ve sürekli kendilerini geliştirebilecekleri ortamlar sağlarız.

  • Şikayet ve talepleri ele alma süreci politika ve hedefleri oluştururken yasalara, birincil ve ikincil mevzuata, müşteri beklentilerine uygun şekilde ilerleriz.

  • Müşteri Şikayetleri Yönetim Süreci (ISO 10002)  gelişime açık alanların tespit edilmesi ve verimliliğin arttırılması için düzenli olarak gözden geçilir.