School Safety System (Okul güvenlik sistemi)

SSS , Okul ve çocuk güvenliğini geniş bir bakış açısıyla ele alan, güvenlik anlayışını belirli bir sistematik ile sürekli olarak kontrol altına alınmasını sağlayan bir yönetim sistemidir. Mevcut durumun risk analizi yapılarak, okulun yapısal şartları, fiziki etkenlerini ,yerleşim alanları değerlendirilir , olumlu ve riskli yönler tespit edilir. Eğitim yaş aralığı, aktiviteler ve okul çalışanları ayrıca değerlendirilmeye tabi tutulur. Gerçekleştirilecek risk analizinin esas prensibi ; çocuk güvenliğinin sağlanmasıdır. Acil durum tahliye planı hazırlanır. Böylelikle güvenli çalışma düzeni için temel dokümantasyon oluşturulur.

Bilgilendirme eğitimleri ve iç denetimler gerçekleştirildikten sonra sistem belgelendirme denetimi yapılır. Tüm denetimlerden geçen okul, sss sistem belgesini almaya hak kazanır.