OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Yönetim Sistemi; iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesini sağlar. İSG Yönetim Sistemiyle, çalışanlar, yönetenler ve denetleyenlerin rol ve sorumlulukları açık hale getirilir, çalışanların katılımı sağlanır.

Bu sistemle çalışanlar; İSG risklerinin belirlendiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasalara uyan, İSG eğitimlerinin verildiği, acil durumlara hazır, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta İSG faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olurlar.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sisteminin Yararları

  • İş Sağlığı ve İş Güvenliği sorumluluklarının yönetimi için bir temel yapı sağlanır.
  • Çalışanlar, iş sağlığı ve iş güvenliği konusunda eğitimden geçirilir ve bilinçlenir.
  • İş kazaları azalır, güvenli iş ortamı sağlanır
  • İlgili iş yasaları ve kanunlara uyum sağlanır.
  • Sağlığı ve güvenliği etkileyen risk yerleri tespit edilir.
  • Acil durumlar için planlar ve prosedürler oluşur.
  • Sürekli gelişme sağlanır.