Kurumsallaşma Paketi

Kurumsallaşma, tüm kuruluşların sektörün ve günün koşullarına uygun yönetim ve organizasyon yapılarını oluşturarak gerekli sistemleri kurmaları, kültür, standart ve ilkeleri belirleyerek bunları yazılı hale getirmeleri ve bir bütün olarak uygulamalarıdır.

Belirlenmiş olan kuralların, sürekli bir şekilde gelişmesi, standartlaştırılması ve bunların sürdürülmesi ve gerektiğinde yenilenmesi süreci kurumsallaşma süreci olarak tanımlanır.

Kurumsallaşmanın Faydaları:

 • İşletmenin hedeflerine ulaşması kolaylaşır.
 • Tüm çalışanların yetki ve sorumluluklar açıktır.
 • Kararlar daha kolay alınır.
 • Kurumsal verimlilik artar.
 • İşlem süreleri ve maliyetler azalır.

Kurumsallaşma paketi yol haritası:

 • Kurumsal analiz yapılması
 • Kalite yönetim sistemleri ile ölçme ve değerlendirme
 • Büyüme stratejilerinin geliştirilmesi
 • Organizasyonun gözden geçirilmesi ihtiyaca göre yeniden yapılanmanın sağlanması
 • İK yönetimi destek hizmetleri sağlanması
 • İş süreçlerinin oluşturulması/değerlendirilmesi
 • Yönetsel süreçlerin yapılandırılması
 • Mali süreçlerin değerlendirilmesi ve bütçe disiplini sağlanması
 • Satış ekip performanslarının arttırılması
 • Kurumsal performans takip sistemlerinin geliştirilmesi
 • Proje yönetimi ve proje planlama konseptinin yapılandırılması
 • Müşteri memnuniyeti ölçüm sistemleri kurulması
 • Dökümantasyon Yönetim sistemlerinin oluşturulması
 • Kurumsal İletişim hizmetlerinin tasarımı
 • Pazarlama iletişimi ve marka yönetimi hizmetlerinin verilmesi
 • Yönetici gelişim programları uygulanması