ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Standardı, kaliteye verdiğiniz önemi ve müşterilerinizin kalite ihtiyaçlarını karşılayabileceğinizi kanıtlayacak etkin bir sistemi nasıl kurabileceğiniz konusunda yol gösterir.

ISO 9001 Kalite Standardı, firmanızda yönetimin iyileşmesi, faaliyetlerin daha iyi planlanmasını, problemlerin daha hızlı çözülmesini, verimliliğin, kazancın ve saygınlığın artmasını sağlar.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Yararları

Yöneticiler için kolay bir yönetim şekli sağlar.
• Zaman ve Maliyet tasarrufu sağlar.
• Çalışanların verimliliğini arttırır.
• Üretimde ve kârda artış sağlar.
• Pazarlama faaliyetlerinde rakiplerden farklılık sağlar.
• Uluslararası geçerliliğe sahip bir kalite belgesi ,  ihracat için kalitenin belge ile ispatlanabilmesini sağlar.
• Müşteri memnuniyetinde ve müşteri sadakatinde artış sağlar.
• Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlar.
• İşletme içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlar.
• Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlar.
• Çalışanların kalite bilincinde artış sağlar.
• Kurumsallaşma yolunda önemli bir başlangıç sağlar.