ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001’in getirdiği standartlarla, temiz bir çevre hedeflenirken, aynı zamanda iş hacminin ve ticaretin de büyümesi amaçlanmaktadır.

Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınması sağlanır.

Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimi azaltılır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmelerde ISO 9001 gibi diğer yönetim sistemleri ile entegre olarak kurulabilmektedir.
 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sisteminin Yararları

  • Çevre ile ilgili yasalara ve mevzuata uyum sağlanır.
  • Çevresel performans artar.
  • Uluslar arası rekabette avantaj sağlar.
  • Maliyet kontrolünün geliştirilmesiyle masraflar azalır ve verimlilik artar.
  • Acil durumlara ve kazalara karşı hazırlıklı bulunulur, mesuliyetle sonuçlanan kaza vb. olaylar azalır.
  • Kirlilik, kaynaktan başlayarak kontrol altına alınır ve azaltılır.
  • İzin ve yetki belgelerinin alınması kolaylaşır.
  • Çevre etkilerinden kaynaklanan maliyetler azalır..
  • Kaynaklar etkin kullanılır (enerji, su, vb. tasarrufu sağlanır).