İnsan Kaynakları Yapılandırma

Kurumların yaşamasını sağlayan sistemlerden biri olan İnsan Kaynakları Sistemleri kurumların vazgeçilmezidir. İnsan kaynağı altyapısına gerekli önemi vermeden işletmelerin hedeflerine ulaşabilmeleri imkansızdır. Bu yönden değerlendirildiğinde bir rekabet, verimlilik, kârlılık faktörlerini güçlendirebilmek için İnsan Kaynaklarında yapılanma sürecinin önemi büyüktür.

İnsan Kaynağı yaklaşımını , İnsan Değeri yaklaşımına dönüşmesi için ,çalışanların “neyi”, “nasıl” yaptıklarını bilmeleri ve yaptıklarının “ne kadarının” doğru ve iyi olduğunu anlayabilmeleri şüphesiz iş süreçlerine katkılarını arttıracak bir unsurdur. Ayrıca Performans Yönetim Sistemi ile “ne kadar” belirlenmektedir. Aynı zamanda Performans Yönetim Sistemi çıktıları ile “Ücret” ve “Kariyer Yönetimi” süreçleri oluşturulmaktadır.

İnsan Kaynakları Süreçlerinin yapılandırılması sürecinde işletmenin vizyonunu, değerlerini, stratejilerini, ihtiyaçlarını, çalışan profilini bütünsel olarak ele almak gerekmektedir.