İlkelerimiz

Dürüstlük

Bilim Danışmanlık her koşulda hizmet sağladığı firmalara doğru bilgi vereceğini beyan eder.

İnsan Odaklılık

Bilim Danışmanlık, hizmet sağlarken insan odaklı olacağını beyan eder.

Hesap Verebilirlik

Bilim Danışmanlık sağladığı hizmetin her süreci ile ilgili talep edilen her tür veriyi paylaşacağını beyan eder.

Kesintisiz Hizmet

Bilim Danışmanlık, hizmetini hiçbir sebeple (resmi tatil, olağan üstü durumlar dışında) kesintiye uğratmayacağını beyan eder.

Sürekli İyileştirme

Bilim Danışmanlık, süreçlerini ve personellerini gerek iç gerek dış kaynaklı eğitimlerle ve danışmanlarıyla her zaman geliştirme çabası içinde olacağını beyan eder.

Eşitlik

Bilim Danışmanlık, hizmet sağlarken cinsiyet, inanç veya ırksal özellikleri değerlendirmeye almayacağını beyan eder.

Şeffaflık

Bilim Danışmanlık, tüm süreçlerinde hizmet verdiği firmalara karşı açık olacağını beyan eder.

Ulaşılabilirlik

Bilim Danışmanlık, mesai saatleri içerisinde şirket hatları, e-posta ve direkt iletişim için her zaman uygun olacağını beyan eder.